Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย พากย์ไทย

Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP40 [จบ]

Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP40 [จบ]

5

Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ ในช่วงปี 80 จางเป่าชิ่ง (หวังจวิ้นข่าย) หนุ่มน้อยจอมทะเล้นผู้ช่วยศาตราจารย์ลู่ได้พบเรื่องประหลาด เมื่อจู่ๆ ศาตราจารย์ลู่เกิดอาการคลุ้มคลั่งและหมดสติไป โดยหมอบอกว่าสาเหตุมาจากการถูกยาพิษ แต่ไช่กวา (เฉินเหวินฉี) หญิงสาวปริศนากลับบอกว่านี่เป็นเพราะคำสาปแห่งภูเขาหิมะเชียนไป่ที่เธอและลุงลู่เคยไปสำรวจมา แม้จางเป่าชิ่งจะไม่เชื่อเรื่องตำนานคำสาป แต่เขาก็ได้ตัดสินใจเดินทางไปยังภูเขาเชียนไป่เพื่อหาหนทางรักษาลุงลู่ จนกลายเป็นจุดเริ่มต้นการผจญภัยในหุบเขาหิมะที่เต็มไปด้วยอันตรายเกินคาดคิด

ซับไทย

40
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 1
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 2
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 3
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 4
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 5
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 6
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 7
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 8
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 9
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 10
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 11
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 12
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 13
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 14
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 15
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 16
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 17
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 18
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 19
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 20
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 21
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 22
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 23
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 24
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 25
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 26
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 27
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 28
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 29
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 30
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 31
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 32
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 33
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 34
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 35
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 36
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 37
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 38
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 39
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ ซับไทย EP 40

พากย์ไทย

40
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 1
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 2
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 3
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 4
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 5
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 6
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 7
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 8
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 9
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 10
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 11
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 12
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 13
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 14
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 15
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 16
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 17
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 18
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 19
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 20
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 21
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 22
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 23
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 24
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 25
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 26
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 27
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 28
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 29
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 30
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 31
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 32
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 33
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 34
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 35
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 36
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 37
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 38
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 39
Eagles and Youngster (2018) ไขปริศนาล่าขุมทรัพย์ภูเขาหิมะ พากย์ไทย EP 40

Relate Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

*

*