Go Go Squid Season 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ปี 1 ซับไทย พากย์ไทย

Go Go Squid Season 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ปี 1 ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP41 [จบ]

Go Go Squid Season 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ปี 1 ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP41 [จบ]

7

Go Go Squid Season 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ปี 1 ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ ถงเหนียน สาวน้อยน่ารักสดใส ฉลาดเป็นเลิศ ได้พบกับหานซังเหยียนโดยบังเอิญ และเกิดเป็นรักแรกพบขึ้นมาทันทีหลังจากที่ได้พบกัน! หานซังเหยียนผู้นำทีมอีสปอร์ต มีความฝันอยากจะพาทีมของเขาไปติดอันดับประเทศให้ได้ จึงมุ่งมั่นมานะ เพื่อที่สานฝันของตัวเองให้สำเร็จ จึงไม่ได้สนใจถงเหนียนซักเท่าไร แต่ถงเหนียนก็ยังคอยให้กำลังใจ เอาใจใส่อยู่ไม่ห่าง ความรักของถงเหนียนที่มีต่อหานซังเหยียนจะสำเร็จหรือไม่

ซับไทย

41
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 1
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 2
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 3
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 4
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 5
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 6
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 7
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 8
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 9
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 10
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 11
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 12
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 13
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 14
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 15
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 16
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 17
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 18
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 19
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 20
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 21
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 22
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 23
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 24
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 25
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 26
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 27
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 28
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 29
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 30
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 31
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 32
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 33
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 34
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 35
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 36
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 37
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 38
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 39
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 40
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก ซับไทย EP 41

พากย์ไทย

41
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 1
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 2
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 3
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 4
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 5
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 6
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 7
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 8
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 9
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 10
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 11
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 12
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 13
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 14
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 15
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 16
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 17
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 18
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 19
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 20
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 21
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 22
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 23
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 24
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 25
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 26
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 27
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 28
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 29
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 30
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 31
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 32
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 33
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 34
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 35
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 36
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 37
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 38
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 39
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 40
Go Go Squid 1 (2019) นายเย็นชากับยัยปลาหมึก พากย์ไทย EP 41

Relate Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

*

*