Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย พากย์ไทย

Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP46 [จบ]

Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP46 [จบ]

2

Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ ด้วยพลังอันชั่วร้ายของราชันปีศาจทำให้ทั้งโลกตกอยู่ในอันตรายและกำลังจะล่มสลาย หลี่นาจา (#เจียงอี้อี้) บุตรแห่งเทพสวรรค์ตระหนักได้ว่าวิธีเดียวที่จะหยุดยั้งวิกฤตครั้งนี้ได้คือการรวบรวมอาวุธวิเศษทั้งห้าเพื่อมาปราบจอมมาร ในการผจญภัยครั้งนี้นาจาก็ได้เพื่อนร้กอย่าง เสี่ยวหลงหนี่ (#อู๋เจียอี๋) เทพแห่งท้องทะเลตะวันออกมาร่วมเดินทางฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยกัน เพื่อเอาชนะความชั่วร้ายและคืนความสงบสุขให้แก่โลก

ซับไทย

46
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 1
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 2
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 3
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 4
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 5
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 6
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 7
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 8
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 9
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 10
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 11
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 12
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 13
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 14
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 15
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 16
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 17
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 18
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 19
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 20
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 21
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 22
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 23
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 24
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 25
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 26
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 27
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 28
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 29
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 30
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 31
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 32
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 33
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 34
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 35
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 36
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 37
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 38
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 39
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 40
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 41
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 42
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 43
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 44
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 45
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร ซับไทย EP 46

พากย์ไทย

46
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 1
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 2
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 3
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 4
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 5
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 6
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 7
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 8
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 9
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 10
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 11
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 12
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 13
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 14
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 15
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 16
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 17
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 18
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 19
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 20
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 21
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 22
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 23
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 24
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 25
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 26
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 27
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 28
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 29
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 30
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 31
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 32
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 33
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 34
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 35
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 36
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 37
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 38
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 39
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 40
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 41
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 42
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 43
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 44
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 45
Heroic Journey of Ne Zha (2020) นาจา ตำนานเทพพิชิตมาร พากย์ไทย EP 46

Relate Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

*

*