The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย พากย์ไทย

The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP40 [จบ]

The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย พากย์ไทย EP1-EP40 [จบ]

5

The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย พากย์ไทย
เรื่องย่อ ซีรีส์ “หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน” (The Blessed Girl 2021) “หั่วถูหลิงหลง”หญิงสาวที่มีชาติกำเนิดอันลึกลับ อาศัยอยู่กับบิดาที่เผ่าทออัคคี ในดินแดนซู่ชวน บิดาของนางชื่อ“หั่วถูซือ”ในอดีตเป็นถึงผู้นำกลุ่มทงซานของเผ่า แต่ทำผิดกฎบรรพชนโดยการแต่งงานกับหญิงสาวนอกเผ่า และล่วงล้ำเข้าเขตห่วงห้ามกำแพงเพลิง ทำให้เผ่าทออัคคีพบภัยพิบัติ ตอนที่หลิงหลงกำเนิด มารดาของนางชื่อ “จิ่นเอ๋อร์” ต้องการไปตำหนักเพลิง ระหว่างนั้นหลิงหลงถูกเพลิงอัคคีพลัดตกเหว นางจึงสละชีวิตเพื่อให้หลิงหลงมีชีวิตรอด แต่ใครจะคาดคิดว่าหลิงหลงนั้นมีดวงจิตของเทพประมุขถือกำเนิดอยู่ในร่างของนาง เมื่อหลิงหลงอายุครบ 16 ปี นางถึงเวลาทดสอบฝ่าด่านเพลิงดินเพื่อเข้ากลุ่มทงซาน นางถึงจะมีสิทธิ์ไปกำแพงเพลิง หลิงหลงสามารถทำสำเร็จ แต่หัวหน้าเผ่าไม่อนุญาตให้นางเข้ากลุ่มทงซาน เนื่องจากกลัวว่าเผ่าทออัคคีจะเกิดเภทภัยเหมือนในอดีตที่ผ่านมา ทำให้หลิงหลงเสียใจมาก นางจึงลักลอบเข้ากำแพงเพลิงเอง โดยมีหั่วถูซือตามเข้าไปห้ามนาง และคอยช่วยนางจากเพลิงอัคคี หลังจากหลิงหลงโดนเพลิงอัคคีเผาร่างทำให้นางหมดสติ ร่างเทพประมุขจึงปรากฏขึ้นมา เป็นเวลาเดียวกันที่”หยวนอี”มาถึงเผ่าทออัคคี เขาใช้เลือดของตระกูลหยวนซึ่งเป็นเผ่าเทพ ในการผสานเข้ากับร่างเทพประมุข หลังจากนั้นหลิงหลงค่อย ๆ คืนร่างเดิม แต่เรื่องที่เกิดทำให้เสาศักดิ์สิทธิ์ที่นอกตำหนักเพลิงทอแสงอีกครั้ง หลังจากที่เคยทอแสงมาแล้วเมื่อสิบหกปีก่อน นั่นเป็นเหตุให้หลิงหลงเริ่มมีภัย หยวนอีต้องการปกป้องหลิงหลง จึงให้นางและบิดาของนางออกจากเผ่าทออัคคีไปยังอาณาจักรนครเจาตู ซึ่งเขาเป็นกษัตริย์อยู่ที่นั่น พวกเขาทั้งสามต้องหนีจากการไล่ล่าของสมุนผิงเจียงโหว จู๋ซี แต่ระหว่างทางพวกเขาต้องผจญภัย และอันตรายต่าง ๆ แล้วหลิงหลงในฐานะเทพประมุข จะทำให้ดินแดนซู่ชวนกลับมาสวยงาม และสงบสุขได้อย่างไร? รวมทั้งเรื่องราวความรักของเทพประมุข และกษัตริย์แห่งซู่ชวนจะสมหวังหรือไม่?

ซับไทย

40
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 1
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 2
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 3
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 4
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 5
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 6
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 7
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 8
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 9
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 10
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 11
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 12
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 13
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 14
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 15
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 16
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 17
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 18
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 19
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 20
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 21
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 22
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 23
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 24
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 25
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 26
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 27
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 28
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 29
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 30
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 31
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 32
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 33
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 34
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 35
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 36
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 37
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 38
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 39
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน ซับไทย EP 40

พากษ์ไทย

40
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 1
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 2
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 3
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 4
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 5
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 6
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 7
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 8
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 9
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 10
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 11
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 12
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 13
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 14
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 15
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 16
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 17
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 18
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 19
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 20
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 21
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 22
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 23
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 24
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 25
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 26
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 27
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 28
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 29
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 30
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 31
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 32
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 33
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 34
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 35
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 36
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 37
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 38
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 39
The Blessed Girl (2021) หลิงหลงสาวน้อยพลังเซียน พากย์ไทย EP 40

Relate Posts

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

*

*

*